VISITOR REGISTRATION -> English version

Formularz rejestracyjny

Profil firmy:
jubiler
sklep jubilerski
sieć sklepów
hurtownia
producent
importer
sklep internetowy
inne
Stanowisko:
właściciel/dyrektor
manager/kierownik
handlowiec/sprzedawca
pracownik
praktykant
Obszar zainteresowania (proszę zaznaczyć właściwe):
biżuteria złota próby 585
biżuteria złota próby 333
biżuteria złota z brylantami
biżuteria srebra
kamienie naturalne
kamienie syntetyczne
narzędzia i akcesoria jubilerskie
sztuczna biżuteria
półfabrykaty jubilerskie
biżuteria artystyczna
zegarki
inne
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FUNDACJA DLA ROZWOJU POLSKIEJ BRANŻY ZŁOTNICZO-JUBILERSKIEJ w celach realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą z 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U z 2016 Nr 133 poz. 833).
2. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez FUNDACJĘ DLA ROZWOJU POLSKIEJ BRANŻY ZŁOTNICZO-JUBILERSKIEJ z siedzibą w Warszawie przy ul. Piekarskiej 20 do celów marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2016.922 z dnia 2016.06.28 z późniejszymi zmianami). Przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania przesyłając wiadomość e-mail na adres targi@tjexpo.pl z tematem "BRAK ZGODY".
3. Oświadczenie związane z epidemią COVID-19: Oświadczam*, iż będę uczestniczyć w targach GoldExpo 2020 jedynie będąc w pełni zdrowym, nie mając w dniu targów ani w ciągu 14 dni poprzedzających pozytywnego wyniku testu ani objawów charakterystycznych dla zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, nie przebywając na kwarantannie ani w izolacji. Wyrażam zgodę na ewentualny pomiar temperatury przy wejściu do obiektu i udzielenie obsłudze ewentualnych dodatkowych informacji. Rozumiem, iż gdyby wymagały tego przepisy prawa lub zarządzenie organizatora na terenie targów może obowiązywać obowiązek noszenia maseczek i/lub rękawiczek oraz dezynfekcji rąk w wymaganych miejscach. * Oświadczenie może być wymagane w formie pisemnej w dniu wejścia na targi.
4. Dobrowolne oświadczenie dotyczące szczepienia (nieobowiązkowe*) I jestem / będę na dzień targów zaszczepiony przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2 szczepionką zerejestrowaną w UE.

* jako, że osoby zaszczepione nie są wliczane do limitów sanitarnych maksymalnej liczby uczestników, informacja ta będzie użyta przez organizatora do oszacowania liczby uczestników na wypadek obowiązywania jakiś ograniczeń na dzień targów
5. Oświadczam, iż podróż na GoldExpo 2021 rozpocznę w (proszę podać kraj i miejscowość)